Jacek Andrzejewski

13 października, 2021
ochrona sygnalisty

Jeśli ustawy o sygnalistach nie będzie na czas, dyrektywa będzie ich chronić bezpośrednio.

Czy polska ustawa umożliwi dokonywanie zgłoszeń anonimowych?
20 września, 2021
Ochrona sygnalisty w sektorze publicznym

Ochrona sygnalisty w sektorze publicznym

W orzecznictwie TSUE ugruntowało się stanowisko dopuszczające bezpośrednie stosowanie dyrektyw...
APLIKACJA