sygnalisci

Kim
jesteśmy

sygnaliści informacje

Kancelaria

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji

sygnaliści-wdrożenie

DR MIROSŁAW GUMULARZ

Radca prawny. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji a także konsultant Zespołu ds. Otwartości Danych z sektora publicznego przy Ministerstwie Cyfryzacji. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

o sygnalistach

JACEK ANDRZEJEWSKI

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Obecnie pełni funkcję Inspektora ochrony danych oraz audytora systemów ochrony prywatności. W 2019 i 2020 roku koordynował kilka międzynarodowych projektów wdrożeniowych, w tym związanych z transferem danych poza EOG dla dużych spółek produkcyjnych. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Pracuje jako IOD dla sieci aptek, sieci supermarketów oraz spółki aktywnie działającej w branży e-commerce. Jest konsultantem w wiodącej spółce produkcyjnej pojazdów szynowych w Polsce.
Posiada kompetencje Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Prywatnością ISO 27701:2019 (BSI GROUP), Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301:2019 (BSI GROUP) oraz Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017 (TUV NORD).

Wojciech Habrowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa zobowiązań. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.
APLIKACJA