sygnalisci

Kim
jesteśmy

sygnaliści informacje

Kancelaria

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji

sygnaliści-wdrożenie

DR MIROSŁAW GUMULARZ

Radca prawny. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz e-commerce. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji a także konsultant Zespołu ds. Otwartości Danych z sektora publicznego przy Ministerstwie Cyfryzacji. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

o sygnalistach

JACEK ANDRZEJEWSKI

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe na kierunku Inspektora ochrony danych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Posiada kompetencje audytora wiodącego z zakresu normy ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji) oraz audytora wewnętrznego z zakresu normy ISO 22301 (zarządzanie ciągłością działania) oraz normy ISO 27701 (zarządzanie prywatnością). Ukończył również szkolenia z zakresu norm takich jak: ISO 27005 oraz ISO 31000 (zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji), ISO 27017 (bezpieczeństwo informacji w chmurze) oraz ISO 19011 (doskonalenie procesu i techniki audytowania).
Od 2022 roku jest głównym specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji w spółce Totalizator Sportowy Sp. z o.o. gdzie uczestniczy w pracach zespołu ds. zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji m.in. w oparciu o normę ISO 27001.
Ponadto od 2018 roku pełni funkcję Inspektora ochrony danych oraz konsultanta ds. ochrony danych osobowych w sektorze publicznym jak i prywatnym. Wśród podmiotów z którymi współpracował są m.in. Stadler Polska Sp. z o.o., Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, Grupa Aptek Prima, Primabiotic, Frapo Sp. z o.o. (właściciel sklepów marki POLOmarket).
Jest członkiem konsorcjum prawno-technologicznego wdrażającego rozwiązania techniczne i prawne w zakresie obsługi zgłoszeń sygnalistów (wraz z kancelarią GKK LEGAL oraz dostawcą rozwiązań informatycznych spółką iSolution).
Uczestniczy w organizacjach branżowych takich jak Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych SABI czy Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska.

Wojciech Habrowski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, prawa zobowiązań. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach radców prawnych, a także w kancelarii notarialnej.
APLIKACJA