sygnalisci

Aplikacja
do obsługi zgłoszeń sygnalistów

O sygnalistach
o sygnalistach

Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Aplikacja do obsługi złoszeń

Współpracujemy z dostawcą aplikacji, która wspiera organizację w przyjmowaniu i rozpatrywaniu zgłoszeń o naruszeniach i nadużyciach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełną obsługę w zakresie wdrożenia zmian zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.
Aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacji przy tworzeniu aplikacji w tym w szczególności w aspektach zgodności funkcjonowania aplikacji zgodnie przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Ochrona sygnalisty

Aplikacja, która ułatwia wszystko

Esignaller to aplikacja, która wspiera organizacje sektora prywatnego (przedsiębiorców) i publicznego w realizacji wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Esignaller pozwala na przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach i nadużyciach, obsługę tych zgłoszeń i komunikację z sygnalistami, a wszystko to w trybie ochrony tożsamości sygnalisty (anonimowość, szyfrowanie, etc.) i zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych.

Aplikacja Esignaller gwarantuje Ci jednocześnie kompleksowe wsparcie w obsłudze całego procesu – od anonimowego zgłoszenia naruszenia przez sygnalistę poprzez obsługę zgłoszenia i związaną z nim komunikację, aż po podjęcie czynności wyjaśniających i archiwizację zdarzeń.

Esignaller dostarczany jest jako platforma internetowa dzięki czemu:

Naszym celem i zobowiązaniem wobec klientów jest zapewnienie zgodności przez cały „cykl życia informacji” zbieranej przez aplikację, ale także w ramach rozwoju tego narzędzia. Zdajemy sobie sprawę, że tego typu narzędzia do zapewniania zgodności w określonych obszarach prawnych, samo w sobie musi być zgodne z przepisami. W szczególności, każda funkcjonalność aplikacji jest oceniona pod kątem prawnym, m.in. w ramach oceny ryzyka na gruncie RODO. Dotyczyć to będzie także każdej zmiany w toku życia aplikacji. W stosunku do aplikacji zostały wdrożone także cykliczne testy bezpieczeństwa, w tym odporności aplikacji realizowane przez zewnętrzne podmioty.

O sygnalistach

Nie musisz podawać danych płatniczych, aby testować aplikację!

Wystarczy Twój adres e-mail

APLIKACJA