sygnalisci

Oferta w zakresie ochrony sygnalistów

sygnaliści zmiany w prawie
O sygnalistach

Aplikacja do obsługi zgłoszeń sygnalisty

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy o sygnalistach:

O sygnalistach

Przebieg wdrożenia:

Proces wdrożenia zmian rozpoczynamy od szkolenia pracowników. Prowadzimy szkolenia dedykowane dla poszczególnych grup pracowników: inspektorów ochrony danych, pracowników obsługujących zgłoszenia, pozostałych osób. Następnie wspieramy organizacje w zdefiniowaniu ról i odpowiedzialności w ramach przyjmowania i obsługi zgłoszeń. Na tej podstawie przygotowywana jest procedura dostosowana do specyfiki danej organizacji. Wskazana procedura musi uwzględniać zarówno specyfikę regulacji dotyczącej sygnalistów jak i ogólne wymogi dotyczące ochrony danych czy prawa pracy (np. kwestia niedyskryminacji, czy ochrony dóbr osobistych).

Cennik usług:

sygnalisci

O sygnalisatch

Materiały informacyjne do pobrania

20-09-2021

Prezentacja usługi wraz z ofertą

APLIKACJA