sygnalista wdrożenie zmian

CO NAS CZEKA W 2024 ROKU

DYREKTYWA
O SYGNALISTACH

Rada Ministrów na wtorkowym (2.04) posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej już za kilka miesięcy zaczną funkcjonować w naszym systemie prawnym przepisy implementujące Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii wprowadza szeroką ochronę sygnalistów (dalej „dyrektywa o sygnalistach”).

Dyrektywa o sygnalistach (2019/1937) wprowadza szereg wymogów, które dotyczyć będą zarówno kwestii ochrony danych jak i wewnętrznych procedur.

O sygnalistach

Aplikacja do obsługi zgłoszeń sygnalisty

Aktualności i publikacje

O SYGNALISTACH

NASZA OFERTA

OFERUJEMY:

Proces wdrożenia zmian rozpoczynamy od szkolenia pracowników. Prowadzimy szkolenia dedykowane dla poszczególnych grup pracowników: inspektorów ochrony danych, pracowników obsługujących zgłoszenia, pozostałych osób. Następnie wspieramy organizacje w zdefiniowaniu ról i odpowiedzialności w ramach przyjmowania i obsługi zgłoszeń. Na tej podstawie przygotowywana jest procedura dostosowana do specyfiki danej organizacji. Wskazana procedura musi uwzględniać zarówno specyfikę regulacji dotyczącej sygnalistów jak i ogólne wymogi dotyczące ochrony danych czy prawa pracy (np. kwestia niedyskryminacji, czy ochrony dóbr osobistych).

APLIKACJA